Denna sida kan läsas på följande språk
Du kan också se din mobilwebbplats


mobil

Skärmupplösning

Denna sida är designad för en skärmupplösning på 1024 x 768 pixels och liten text, och återges bäst med dessa inställningar.
Din skärmupplösning kan ändras till denna inställning i Windows under : Inställningar/Kontrollpanelen/Bildskärm.

Tack till de som medverkat

På dessa sidor av The Orm har följande personer och företag/organisationer medverkat :


¤ Fotografier/ritningarYvonne Houben-van Keppel
Vaering
Pharos
ATA
Emiel van Lint
Oivind Skar
University Oslo
Johan van der Horn
Richard Garrett Design
Nordbog
Robert van den Berge
Egbert Feenstra
Marianne Parigger
Rune Kjernald
¤ Text
Robin Houben
Dick de Scall
Elaine Audette
Cees Korstanje
Inge van Stokkom
¤ ReferenslitteraturY. Cohat, De vikingen, heersers der Zee
The Oseberg find
Magnusson, Magnus, De Vikingen, Volk van veroveraars
The Viking
¤ Översättning


Engelska  :  Gail Klinck, Janice Sutcliffe, Debby Wilson
Svenska  :  Birgitta Kjernald, Peter Olausson
Tyska  :  Claudia Beckers, Peter Adrian , Mischa Hier
Portugisiska : Octavio Augusto Okimoto Alves de Carvalho
Godhi Medhal Mikit Stór-ljon Oddhinsson
Ásatrú Vanatrú - Forn Sed Brazi
Maximilian Immo Orm Gorissen
João Silva
¤ Webmaster
Robin Houben

© Copyright Henri Houben

Alla rättigheter förbehålles.
Ingen del av denna skrift får kopieras eller överlåtas i någon form, eller på något sätt, eller lagras i en databas eller annat system för åtkomst, utan föregående skriftligt tillstånd av Henri Houben, Vikingaskeppets byggare Orm.

25-2-2021  ]

© Copyright H.A. Houben