Viking Frågesport

Du kan testa dina kunskaper på denna sida genom att besvara de 10 frågorna.
Du kan inte vinna mer än äran att klara detta.......


1. Vad är namn av detta rundhult seglet är fast med ?
 
a.
b. Gaff
c. Gigg

2.

Den högra sidan kallas för styrbord.
Från vilken skeppstyp härstamma den ?
 
a. Kinese skepp   b. Egyptisk skepp   c. Vikingaskepp

3.
Var hittade man Oseberg skeppet ?
  a. Norway, nära Trondheim
b. Norway, nära Bergen
c. Norway, nära Oslo

4.
Var har vikingarna aldrig varit ?
 
  a. New Foundland
b. Medelhavet
c. Svarta havet
d. Dem var på alla dessa platser

5.
Vem ligger begravt i Oseberg skeppet ?
  a. Drottning Aasa
b. Drottning Elisabeth
c. Kung Rudrod

6.
Viket träslag användes mest för at bygga ett vikingtida skepp ?
 
a. Ek   b. Björk   c. Gran/Furu

7.
Viken del av båten skulle först gå på grund ?
  a. Fören
b. Styråran
c. Kölen

8.
Vad menas med ordet "Orm" i norra Skandinavien ?
 
a. Slang   b. Haj   c. örn

9.

Amerika upptäcktes 500 år förre Columbus.
Vad heter vikingen som landade där först år 1000 ?
  a. Harald Finehair
b. Leif Ericson
c. Halfdan

10.
Vad heter Sveriges första vikingtida handelsplats ?
  a. Dorrestad
b. Haitebu
c. Birka


[  Senast uppdaterad :  9-5-2021  ]


© Copyright H.A. Houben