Beundran för de gamla vikingarna

Ju mer Henri lärde sig om vikingarna och deras skepp, ju större blev hans beundran för dessa forntida sjömän.
Det var svårt att tro att människor som levde för mer än tusen år sedan var mäktiga sådana utmaningar i konsten att bygga skepp och navigera.
Vikingarna byggde snabba skepp som kunde klara att segla över hela den kända världen, från Östersjön och Nordsjön ner till Medelhavet och Svarta havet.
Som om inte detta skulle vara nog tog sig vikingarna över hela Atlanten och ända till Nordamerika.
Detta var mer än 500 år innan Columbus gjorde sin så kallade upptäckt av kontinenten.

Hur kom det sig att Europas vikingatida köpmän och seglare - föregångarna till 1500- och 1600-talens nederländska sjöfarande köpmän - blivit bortviftade av så många historiker som enbart sjörövare ?

För att få ett långt svar på den stora frågan får du läsa många böcker.
Här presenterar Henri dock några av de många undren som hör till vikingarnas värld.

25-2-2021  ]

© Copyright H.A. Houben