Denna sida kan läsas på :

dator

Denna sida kan läsas på följande språk

Copyright© Henri Houben

Alla rättigheter förbehålles.
Ingen del av denna skrift får kopieras eller överlåtas i någon form, eller på något sätt, eller lagras i en databas eller annat system för åtkomst, utan föregående skriftligt tillstånd av Henri Houben, Vikingaskeppets byggare Orm.

På dessa sidor av The Orm har följande personer och företag/organisationer medverkat :

Tack till de som medverkat

dank
Fotografier / ritningar
Yvonne Houben-van Keppel
Vaering Pharos
ATA Emiel van Lint
Oivind Skar University Oslo
Johan van der Horn Richard Garrett Design
Nordbog Robert van den Berge
Egbert Feenstra Marjan Parigger
NOS Jeugdjournaal Rune Kjernald
Text
Robin Houben Dick de Scally
Elaine Audette Cees Korstanje
Inge van Stokkom Dispuut Thoridor
Jeene van der Hoef
Referenslitteratur
Y. Cohat De vikingen
Thorleif Sjøvold The Oseberg find
Magnus Magnusson Volk van veroveraars
Översättning
Engelska Gail Klinck
Janice Sutcliffe
Debby Wilson

Svenska Birgitta Kjernald
Peter Olausson

Tyska Claudia Beckers
Mischa Hier
Peter Adrian

Portugisiska Octavio Alves de Carvalho
Godhi Medhal Mikit Stór
Ásatrú Vanatrú
João Silva
Maximilian Gorissen

Webmaster : Robin Houben

[ Senast uppdaterad :  5-4-2021 ]


© Copyright H.A. Houben