Du kan testa dina kunskaper på denna sida genom att besvara de 10 frågorna.
Du kan inte vinna mer än äran att klara detta.......

1.  Vad är namn av detta rundhult seglet är fast med ?

Gaff
Gigg

2.  Den högra sidan kallas för styrbord.
Från vilken skeppstyp härstamma den ?

Kinese skepp
Egyptisk skepp
Vikingaskepp

3.  Var hittade man Oseberg skeppet ?
Norway, nära Trondheim
Norway, nära Bergen
Norway, nära Oslo

4.  Var har vikingarna aldrig varit ?
New Foundland
Medelhavet
Svarta havet
Dem var på alla dessa platser

5.  Vem ligger begravt i Oseberg skeppet ?
Drottning Aasa
Drottning Elisabeth
Kung Rudrod

6.  Viket träslag användes mest för at bygga ett vikingtida skepp ?
Ek
Björk
Gran/Furu

7.  Viken del av båten skulle först gå på grund ?
Fören
Styråran
Kölen

8.  Vad menas med ordet "Orm" i norra Skandinavien ?

Slang
Haj
örn

9.  Amerika upptäcktes 500 år förre Columbus.
Vad heter vikingen som landade där först år 1000 ?
Harald Finehair
Leif Ericson
Halfdan

10. Vad heter Sveriges första vikingtida handelsplats ?
Dorrestad
Haitebu
Birka

5-4-2021 ]


© Copyright H.A. Houben