Namnet The Orm

Allt eftersom tiden gick ökade Henris respekt och beundran för Vikingarna.
Enligt hans bedömning var de före sin tid.
För över tusen år sedan byggdes ett sådant vackert skepp som hade det minsta motståndet i vatten och det gjordes utan alla våra moderna verktyg.
Deras skepp var nästan som levande varelser, vilka följer vågorna hellre än seglar genom dem.
Nåja, om Vikingaskepp "gick", skulle Henris skepp, med dess smäckra och vackra linjer, säkerligen forsa fram.
Då Henri funderade på vad han skulle kalla sitt skepp, övervägde han dess flexibilitet och fart, och liknade den vid en orm som glider i vattnet, det norska ordet för "snake".
Yvonne döper The Orm

ORM

Sjösättningen

Sjösättningen Orm Den 19 september 1983, var The Orm klar för att sjösättas och detta orsakade en hel del uppmärksamhet i Zuid-Scharwoude, the Orms framtida hemmahamn.
Naturligtvis måste dopritualen uppmärksammas, men Henri beslutade att dopet inte kunde ske med champagne därför att denna ej existerade under Vikingatiden.
Öl gjorde det dock, och därför döptes the Orm med öl, ur ett gammalt kohorn, kanske på samma sätt som det ursprungliga Osebergskeppet.
Äran att döpa skeppet gick till båtbyggarens hustru, Yvonne Houben-van Keppel, och efter ceremonin gled The Orm ned i vattnet.

[  Senast uppdaterad :  9-5-2021  ]


© Copyright H.A. Houben