Färdväg
Färdväg

Resa till Oslo


Förberedelser

När Henri började att bygga Orm började han också att fundera över möjligheterna att segla skeppet till dess historiska hemmavatten i Norge.
Den idén utvecklades till en av hans hetaste önskningar.
Nu, när Orm väl var sjösatt, började Henri planera för en seglats till Oslo.
Planerna gick snart i fullföljelse tack vare hjälp av en norsk resebyrå och ett antal sponsorer.
Det saknades inte heller personer som var villiga att bilda besättning.
Henk Vos, Willem Goudsblom, Theo Leegwater och Ed van Heerde slog följe med Henri på äventyrsresan.
Matförberedelserna Ett av de största problemen var att hantera logistiken.
Mycket utrustning skulle med och det viktigaste av allt var mat för fem män ombord, i fem veckors tid.
De gamla vikingarna plundrade sjöstäder och byar när de hade behov av mat, men Henri ansåg att det fanns en gräns för vad han kunde tillåta sig i den historiska äkthetens namn.
Han beslöt att var och en av besättningsmännen skulle turas om att köra en bil med förnödenheter längs med vägen.
Trots detta behövde man ändå ha mat ombord för några dagar i stöten.
Eftersom Orm är en öppen båt måste alla förnödenheter och all annan utrustning ombord skyddas ordentligt från vatten och hård väderlek.
Allt - även soporna - packades därför i plastpåsar.

[  Senast uppdaterad :  9-5-2021  ]


© Copyright H.A. Houben