Vikingafacta

Att färdas med vikingaskepp

Ett skepp blir bogserat Vikingarna var de förnämsta seglarna under sin tidsepok.
Som krigare, upptäckare och handelsmän seglade de över halva jordklotet, från Skandinavien till Medelhavet, till Irland, till Island, till Grönland och Amerika.
Vikingarna trafikerade också inlandets många vattendrag.
Många gånger fick deras skepp också lyftas och transporteras över land för att man skulle undvika forsar eller för att man skulle nå andra vattensystem.
Man hade inga trailers som idag - så hur betedde man sig egentligen för att klara den manövern ?
Det berodde på hur skeppen var konstruerade och på deras storlek.
Bottendelen av vikingaskeppen, kölen, var bara några centimeter i tjocklek, så kölen på ett litet skepp kunde dras genom sand om skeppet drogs eller sköts fram.
Den här metoden kunde dock endast användas för kortare distanser, och om terrängen tillät det.
Ett skepp blir buret Ett litet skepp kunde också lyftas upp på träpålar och med hjälp av dem bäras av besättningen.
Pålarna placerades genom århålen.
Större skepp erbjöd större problem när det gällde landtransporter, särskilt om de också var tungt lastade.
De kunde endast förflyttas med hjälp av rullar.
De tillverkades av träd vars grenar och kvistar togs bort.
Träden lades sedan framför skeppet och skeppet drogs upp på dem.
Allt eftersom skeppet drogs fram flyttade man trädrullarna från akter till för. Ett skepp blir draget på rullar
Skepp kunde förflyttas ganska långa sträckor med hjälp av den här metoden.
Historiker har pekat på att man använde sig av det här sättet när man förflyttade sig längs de ryska vattensystemen ner till Svarta havet.
Vikingaskeppen som tog den här rutten seglades först upp längs de olika floderna som har sitt utlopp i Östersjön.
Uppströms förflyttades de sedan till Dnjepr, som leder neråt och söderut till Svarta havet.
På det här sättet kunde man nå den rika arabvärlden utan mellanhänder.
Nyligen gjorda försök pekar på att man använt sig av den här metoden också på Shetlandsöarna.
De ligger längs med vägen mellan Skandinavien och Island och vikingarna stannade ibland till här för att ta ombord färskvatten och proviant.
De kunde naturligtvis gått runt öarna, men vattnen är farliga på grund av klippkusten och de många undervattensgrynnorna.
På ett ställe vid Shetlandsöarna är Nordsjön och Atlanten separerade från varandra genom ett näs som bara är 50 meter brett.
Historiker tror att det näset användes som ett vikingatida dragställe.

[  Senast uppdaterad :  9-5-2021  ]


© Copyright H.A. Houben